28 de novembre de 2011

Intercanvis 3 i 4

Hola floretes!!!
no us tinc abandonades... es que vaig tenir un virus al PC i claru... entre el formateig, tornar a instal·lar els programes... una cosa i una altra... doncs van passant els dies.
Però ja està! Ja puc penjar els fantàstic intercanvis que fa dies que estan amb mi!!

Hola flores!
no os tengo abandonadas ... es que tuve un virus en el PC y claro ... entre el formateo, volver a instalar los programas ... una cosa y otra ... pues van pasando los días.
Pero ya está! Ya puedo colgar los fantástico intercambios que hace días que están conmigo!

El 1r vaig fer-lo amb la Noe de Me dicen Noe si no la coneixeu passeu a veure-la! fa coses molt molt maques!
El 1º lo hice con Noe de Me dicen Noe si no la conocéis pasar a verla! hace cosas muy muy bonitas!

Això és el que em va enviar: una agulla molt tendre d'una papallona, un anell super "cuqui" amb un llacet, i unes teles super maques!! Moltes gràcies guapa!!
Esto es lo que me envió: un broche muy tierno de una mariposa, un anillo super "Cuqui" con un lacito, yunas telas super guapas! Muchas gracias guapa!


I això és el que li vaig enviar jo: una agulla de pit de fimo, una pinça-imant folrada amb tela, i un anell fet amb CD's ( vaig treure la idea de: http://pintalaluna.blogspot.com/ ) i la veritat és que queden molt xulus! la part de la cara és semi-transparent :)
Y esto es lo que le envié yo: un broche de fimo, una pinza-imán forrada con tela, y un anillo hecho con CDs (saqué la idea de: http://pintalaluna.blogspot.com/) y la verdad es que quedan muy xulos! la parte de la cara es semi-transparente :)

I el 2n intercanvi que vaig fer va ser amb la Sandra de Mayninetes, passeu a veurela! el fimo és la seva especialitat i la veritat és que fa coses mooooolt maques.
Tot això és el que em va enviar:
Y el 2º intercambio que hice fue con Sandra de Mayninetes, pasad a verla! el fimo es su especialidad y la verdad es que hace cosas muuuy bonitas.
Todo esto es lo que me envió:

I aquí les cosetes sense les xuxes ni el paper perquè les veieu bé :)
Us he de confessar que em vaig enamorar a 1a vista de la bruixeta!! és una monada i ja penja del meu movil! Bé però les marietes i passtissets no tenen res a envejar-li, oi?? Moltes gràcies reina! ;)
Y aquí las cositas sin las chuches ni el papel para que las veais bien :)
Os he de confesar que me enamoré a 1 ª vista de la brujita! es una monada y ya cuelga de mi movil! Bueno pero las mariquitas y pastelitos no tienen nada que envidiarle, ¿verdad? Muchas gracias reina! ;)

I això és el que li vaig enviar jo: Una agulla de pit feta amb una càpsula nespresso, paper de diari i una estrelleta de fimo, una pinça-imant ( que fa joc amb la seva cuina!! em va fer molta il·lusió quan m'ho va dir, tindré poders? jajaja ), un anell de fimo pintat amb acuarela i amb transfer i una floreta de tela sense base perquè es faci el que ella prefereixi ( ja m'ha dit que s'ha fet una agulla de pit ^_^) . Tot acompanyat de xuxes i bombons dins una caixeta d'origami amb paper de diari.
Y esto es lo que le envié yo: Un broche hecho con una cápsula nespresso, papel de periódico y una estrella de fimo, una pinza-imán (que hace juego con su cocina! Me hizo mucha ilusión cuando me lo dijo,tendré poderes? jajaja), un anillo de fimo pintado con acuarela y con transfer y una flor de tela sin base para que se haga lo que ella prefiera (ya me ha dicho que se ha hecho un broce ^ _ ^ ). Todo acompañado de chuches y bombones en una cajita de origami con papel de periódico.

Com ja els hi vaig dir a les dues , m'ha encantat tot!! moltes gracies reines, sou unes artistes!! :)
Como ya les dije a las dos, me ha encantado todo! muchas gracias reinas, sois unas artistas! :)

Petonets i besitos!!  


12 de novembre de 2011

La meva amiga invisible

Hola!!!
tenia mooltes ganes de fer aquesta entrada! ja tinc entre les meves mans els tresors que m'ha enviat la Jessica de DeJeBu és la meva amiga invisible de l'amic invisible que va organitzar Capriccio Di Nely.
Mireu tot el que em va enviar!!

Tenía muchas ganas de hacer esta entrada! ya tengo entre mis manos los tesoros que me ha enviado Jessica de DeJeBu es mi amiga invisible del amigo invisible que organizó Capriccio Di Nely.
Mirad todo lo que me envió!
Un estutxet super maco, un conjuntet d'anell i collaret molt dolç, unes arracadetes i una agulla de pit super maca i tobeta! Amés de la caixeta, les xuxes i la postaleta de Tenerife!

Un estche super bonito, un conjuntito de anillo y collar muy dulce, unos pendientes y un broche super bonito y blandito! Además de la cajita, las chuches y la postalita de Tenerife!

Muchas gracias reina, me ha encantado todo, todo!! 

Petonets i besos!!

8 de novembre de 2011

La meva amiga invisible

Hola! 
La setmana passada li va arribar a l'Ana de Enredos y botones els regalets de l'amic invisible que va organitzar Capriccio Di Nely

La semana pasada le llegó a Ana de Enredos y botones los regalitos del amigo invisible que organizo
Capriccio Di Nely

Això és el que li vaig enviar: |  Esto es lo que le envié


Una agulla de pit amb capsula nespresso i paper de diari, un collaret fet de fimo, un anell de botons morat i negre ( els seus colors preferits ) una agulla imant folrrada amb tela i com a regalets una caixa metàlica i una caixeta amb brillantets de colors.

Un broche con capsula nespresso y papel de periódico, un collar hecho de fimo, un anillo de botones morado y negro (sus colores favoritos), una aguja imán forrada con tela y como regalos una caja metálica y una cajita con brillantes de colores.

Em consta que li ha agradat molt!! ^_^   visiteu-la!

Me consta que le ha gustado mucho!! ^_^   visitad-la!

Petonets i besitooss!

6 de novembre de 2011

Cosetes noves

Hola floretes!! quants dies sense escriure...
Però he estat fent cosetes.. i coses que no puc ensenyar i ensenyaré més endevant.

Hola flores!! cuantos días sin escribir ...
Pero he estado haciendo cositas .. y cosas que no puedo enseñar y enseñaré más adelante
 
Començem per trensfers a fimo! n'hi ha que no els he posat... perquè van quedar... regular jeje, encara he de perfeccionar. Alguns estan fets amb aigua i rascant i d'altres directe al forn ( no ho domino massa, em queden troços blancs... ) Però bé... mireu, mireu!!

Empezamos por trensfers en fimo! los hay que no los he puesto ... porque quedaron ... regular jeje, todavia tengo que perfeccionar. Algunos están hechos con agua y rascando y otros directo al horno (no lo domino demasiado, me quedan trozos blancos ...) Pero bueno... mirad, mirad!

També he combinat el transfer amb acuarela! 
También he combinado el transfer con acuarela!


Només acuarela combinat amb metall | Solo acuarela combinado con metalFimo amb/con  fimo 
 

I també una mica de feltre i arracades muntades  
Y también un poco de fieltro y pendientes montadosQuè us semblen les cosetes noves?! |  Que os parecen las cositas nuevas?!
Petonets i besitoss! ^_^